25 listopada 2022

Wykaz placówek i szkół prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2022/2023 – aktualizacja 2022-11-23

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 23.11.2022 r. „Wykaz centrów kształcenia zawodowego i szkół prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2022/2023” – w załączniku

Załączniki