8 marca 2022

Zaproszenie do udziału w inicjatywie: Dla kolegi, koleżanki z Ukrainy


Kuratorium Oświaty zwraca się do Dyrektorów Szkół przyjmujących do społeczności szkolnych dzieci z Ukrainy o zorganizowanie w szkole powitania uchodźców w formie przekazania im plecaków z podstawowymi przyborami szkolnymi. Proponujemy, by uczniowie wzięli udział w zbiórce, która umożliwi skompletowanie podstawowych przyborów szkolnych zgodnie z etapem edukacji i profilem szkoły.

Miłym gestem  byłoby także dołączenie maskotki dla uczniów klas młodszych. Prosimy o przekazanie informacji zwrotnej o włączeniu się przez Państwa szkoły do ww. inicjatywy poprzez  ankietę na platformie SOK, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przesłanie krótkiej informacji drogą mailową na ten temat na adres: uchodźcy@kuratorium.katowice.pl zgodnie z tabelką załączoną na platformie SOK.