4 marca 2022

Zespół ds. organizowania pomocy dla dzieci i uczniów z Ukrainy Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zespół ds. organizowania pomocy dla dzieci i uczniów z Ukrainy Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przewodniczący Zespołu:  Dariusz Domański, wicekurator oświaty

członkowie Zespołu:

  1. Natalia Rykowska (język ukraiński, rosyjski, pomoc psychologiczno-pedagogiczna), wizytator, tel. 33 44 50 188
  2. Joanna Sobotnik (język angielski, rosyjski, pomoc w przyjmowaniu dzieci uchodźców z Ukrainy), główny specjalista, tel. 32 606 30 59
  3. Marzena Zabiegała (język angielski, pomoc w przyjmowaniu dzieci uchodźców z Ukrainy), główny specjalista, tel.32 606 30 59
  4. Adam Zabiegała (język angielski, pomoc w przyjmowaniu dzieci uchodźców z Ukrainy), główny specjalista, tel. 32 606 30 59
  5. Joanna Końska (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne), wizytator, tel. 32 606 30 14

Informacje dla rodziców dzieci i uczniów – uchodźców z Ukrainy dotyczące opieki i kształcenia w przedszkolach i szkołach udzielane są  w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Korespondencję w powyższej sprawie można również kierować na adres:

uchodzcy@kuratorium.katowice.pl