21 kwietnia 2020

Kształcenie na odległość – działania Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii i wprowadzeniem w systemie oświaty rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stosownie do sytuacji, wprowadzane są w szczególności:

  1. kolejne, odpowiednie regulacje prawne, które umożliwiają jednostkom systemu oświaty prowadzenie procesu kształcenia oraz realizację ich zadań;
  2. działania informacyjne adresowane dla całej społeczności szkolnej, w tym rodziców uczniów;
  3. działania wspierające szkoły w prowadzeniu kształcenia zdalnego w szczególności udostępnienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl
  4. działania wspierające szkoły, w szczególności nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego do pracy i nauki zdalnej oraz dostępu do Internetu;
  5. decyzje dotyczące przesunięcia terminów egzaminów zewnętrznych i terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, itp.

Monitorowanie sytuacji w systemie oświaty odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Sytuacja w poszczególnych regionach monitorowana jest w stałej współpracy z kuratorami oświaty.