14 czerwca 2022

(32)20-77-077 Interwencyjna linia telefoniczna na potrzeby akcji „ Bezpieczne wakacje 2022”

Podstawą podjęcia działań przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach będzie zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia przez organizatorów obowiązków określonych w art. 92c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915,
ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków tych należy zapewnienie:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i’ młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
  • wykwalifikowanej kadry wypoczynku,
  • dostępu do opieki medycznej,
  • realizacji programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  • żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia,
  • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
  • bezpiecznego przebywania w górach,
  • odpowiedniego stanu technicznego środka transportu przewożącego dzieci i młodzież
    na wypoczynek.

 

 

Załączniki