6 lipca 2024

„Aktywna tablica” – edycja 2024


Wojewoda Śląski zatwierdził wykaz szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

W tym roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020–2024.

Dofinansowanie trafi do 194 szkół z naszego regionu. Łączna kwota dotacji wynosi 5 683 047,55 zł.

Wykaz szkół z województwa śląskiego (edycja 2024) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu pod linkiem: https://suw.bip.gov.pl/aktywna-tablica/aktywna-tablica.html