28 listopada 2017

Bezpieczeństwo pieszego – dzieci i młodzieży szkół województwa śląskiego

Szanowni Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele,

śląska Policja informuje, że pomimo podejmowanych działań w celu ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego, zdarzają się liczne wypadki z ich udziałem. Bezpośrednią przyczyną zaistnienia tego rodzaju zdarzeń jest zarówno niewłaściwe zachowanie pieszych w rejonach dróg i przejść dla pieszych, jak również niezgodne z przepisami ruchu drogowego zachowanie kierujących pojazdami. W ciągu dziesięciu miesięcy 2017 r. na drogach woj. śląskiego zginęło 65 pieszych, a 777 zostało rannych, natomiast na przejściach dla pieszych w wypadkach drogowych obrażenia odniosły 393 osoby, a zginęło 28.

W ostatnich dniach na śląskich drogach odnotowano kilka tragicznych wypadków na oznakowanych przejściach dla pieszych, w tym również tragedię z udziałem dwóch nastoletnich uczennic ze szkół powiatu mikołowskiego.

Mając na uwadze powyższe fakty oraz to, że w rejonach szkół na co dzień przemieszcza się duża liczba dzieci i młodzieży zachęcamy, aby szkoły rozważyły możliwość przeprowadzenia na lekcjach wychowawczych przez nauczycieli dodatkowych zajęć poruszających problem bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym. W szczególny sposób należałoby zwrócić uwagę, iż pieszy uczestnik ruchu drogowego pomimo znajdowania się na przejściu dla pieszych dla swego bezpieczeństwa powinien obserwować zachowania kierującego pojazdem. Można także przypomnieć, że noszenie nawet niewielkiego elementu odblaskowego nie jest wydumanym obowiązkiem, ale w opinii policjantów faktycznie ratuje życie.

W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności udzielenia pomocy merytorycznej można skontaktować się z najbliższym dla Państwa posterunkiem policji wg wskazania w załączniku.

 

Załączniki

Numery telefonów
Data: 2017-11-28, rozmiar: 14 KB