6 kwietnia 2022

Bezpłatne dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na  zlecenie Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r. rozpoczął się cykl bezpłatnych dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli na 3 kierunkach.


Wymienione poniżej uczelnie do 31 grudnia 2022 r. podjęły się realizacji  studiów podyplomowych na kierunkach:

I. „Doradca Rodziny”

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;
 2. Uniwersytet Szczeciński;
 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 4. Akademia Zamojska;
 5. Uniwersytet Zielonogórski;

Studia umożliwią uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczącego wsparcia informacyjnego rodziny i dziecka w obszarze przysługujących im praw, wynikających z międzynarodowych konwencji, prowadzenia poradnictwa
w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka/ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka/ucznia/rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy
z dzieckiem/uczniem, jego rodziną i środowiskiem.

II. „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”.

 1. Uniwersytet w Białymstoku;
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 3. Uniwersytet Śląski;
 4. Uniwersytet Gdański;
 5. Uniwersytet Warszawski.

Studia są adresowane do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi. Na studiach tych nauczyciele  będą mogli  doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

III. „Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów

 1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 4. Uniwersytet Łódzki;
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia pozwolą uzyskać praktyczne umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.