12 października 2021

Bezpłatny cykl szkoleń – LEKCJE Z TIKIEM dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Metodyka nauczania z wykorzystaniem narzędzi i technologii informacyjno–komunikacyjnej

Bezpłatny cykl szkoleń – LEKCJE Z TIKIEM dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Metodyka nauczania z wykorzystaniem narzędzi i technologii informacyjno–komunikacyjnej

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska proponuje cykl bezpłatnych szkoleń: „Lekcje z TIKiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” Warunkiem udziału w projekcie jest:

 • czynna praca na stanowisku edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, zespole szkolno–przedszkolnym;
 • czynna praca na stanowisku edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolach;
 • brak rozpoczętego cyklu „Lekcja: Enter!” w placówce.

Program szkolenia zawiera:

 • 1 spotkanie informacyjne (13 października o godz. 20:00 polskiego czasu na platformie ZOOM),
 • 4 wykłady,
 • 2 warsztaty,
 • wykorzystanie poznanych narzędzi i metod w praktyce (czyli tworzenie własnych scenariuszy lekcji oraz przeprowadzenie lekcji pod okiem dyrektora swojej szkoły)
 • spotkanie podsumowujące.

Warsztaty i wykłady odbywają się zdalnie.

Program:

 1. Metody aktywizujące grupę (cykl Kolba, metoda kształcenia wyprzedzającego, metoda klasy odwróconej, metoda webquestu, metoda projektu uczniowskiego);
 2. Canva dla nauczycieli;
 3. Zagadki, quizy i inne (Learning Apps, Wordwall, Chmury wyrazowe, Generator kodów QR, Mentimenter) i sposoby ich wykorzystania na lekcji stacjonarnej;
 4. Sprawdziany, które same się sprawdzają, czyli Quizizz, Kahoot i Testportal;
 5. 2 warsztaty praktyczne;
 6. Wykorzystanie poznanych narzędzi i metod w praktyce;
 7. Spotkanie podsumowujące ustalone indywidualnie w każdej grupie. 

Dodatkowo każda z osób będzie miała możliwość samodzielnego porozmawiania z trenerem i indywidualnych konsultacji w razie potrzeby.

Aby zapisać się na cykl szkoleniowy wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy: http://odnswp.pl/bezplatny-cykl-szkolen-lekcje-z-tikiem-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-metodyka-nauczania-z-wykorzystaniem-narzedzi-i-technologii-informacyjno-komunikacyjnej/ .

Szkolenia są w 100% bezpłatne.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie ze wzorem MEIN.