29 lipca 2022

Do Hymnu – ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych – V edycja

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję konkursu Do Hymnu. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2022 r. Przesłuchania konkursowe zaplanowane zostały w terminie od 3 października do  25 listopada.  W konkursie szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.
W tym roku wśród siedmiu pieśni hymnicznych znajduje się Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Rota, Marsz Polonia, Marsz I Brygady Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny oraz Żeby Polska była Polską.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, wystarczy wypełnić formularz. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół, a o ich zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs Do Hymnu jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Terminy Konkursu:

Nabór:  od 25 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Wyniki naboru: do 2 września 2022 r.

Przesłuchania konkursowe: od 3 października do  25 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2022 r.

W tym roku po raz trzeci elementem konkursu będą warsztaty edukacyjne dla 100 nauczycieli, którzy przygotowują prezentacje szkół. Warsztaty odbędą się w Łodzi w dn.10–11 września 2022 r. Udział w nich jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Zainteresowane osoby powinny zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury Do Hymnu jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały do pobrania:

Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal 154 tysięcy uczniów z ok. 854 szkół (I edycja: ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół, II edycja – 46 tys. uczniów z 250 szkół, III edycja – 18 tys. uczniów ze 136 szkół, IV edycja – 24 tys. uczniów z 174 szkół).

Informacja strona Narodowego Centrum Kultury https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu