1 października 2021

Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca sierpnia 2022

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych lub/i kosztów podróży.


Dodatek w czasie pandemii dotyczy wszystkich tych projektów, które odbywają się stacjonarnie: spotkań młodzieży, seminariów przygotowawczych i podsumowujących, projektów hybrydowych, programów specjalistycznych, praktyk, hospitacji i wymiany indywidualnej #2amongmillions.

O dodatek mogą wystąpić wszyscy wnioskodawcy, których stacjonarne projekty rozpoczną się do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do gospodarnego rozdysponowania środków oraz oszczędnego wykorzystania materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PNWM Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca sierpnia 2022