15 maja 2020

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli
w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.


Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.


Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN