24 sierpnia 2021

Edukacja z eTwinning – Jak zadbać o relacje w szkole ponadpodstawowej

Integracja zespołu klasowego jest od zawsze jedną z pierwszych rzeczy, które wychowawca planuje na początku roku szkolnego. Zazwyczaj budowanie więzi między uczniami następuje w klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej, gdzie nowi uczniowie poznają swoich rówieśników. Jednak w związku z sytuacją pandemiczną, która dotknęła wszystkich ludzi na całym świecie, również uczniowie znaleźli się w nowej, całkiem odmiennej rzeczywistości. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że uczniowie przez ponad rok byli zmuszeni do tzw. nauki zdalnej. I pomimo wielu starań, nie tylko nauczycieli i wychowawców, ale również psychologów i pedagogów, relacje między uczniami nabrały nowego charakteru, a tak naprawdę osłabły i uległy zaburzeniu. Dlatego bardzo istotne jest, aby po powrocie do nauki tradycyjnej, zacząć właśnie od próby ich zintegrowania. To zadanie nie dotyczy wyłącznie wychowawców zespołów klasowych, ale nauczycieli wszystkich przedmiotów – każdy z nas bierze udział w procesie wychowania powierzonej nam młodzieży.

Przedstawione pomysły mają charakter praktyczny i były wykorzystane na zajęciach z wychowawcą. Jednak jako ciekawostkę należy dodać, że wiele z tych pomysłów to aktywności komunikacyjne zaczerpnięte z lekcji języka angielskiego i odpowiednio dostosowane do potrzeb uczniów. Co więcej, zadania te nie angażują uczniów w sposób „fizyczny”, ponieważ doświadczenie podpowiada, że młodzież jest sceptyczna i niechętna do działań, które wymagają chociażby podania sobie rąk (co zresztą nie jest również wskazane w obecnej sytuacji epidemiologicznej).

 

Dalsze informacje oraz opis zadań dostępne na stronie: https://etwinning.pl/jak-zadbac-o-relacje-w-szkole-ponadpodstawowej/