2 sierpnia 2022

Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich

Tytuł: Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich

Obszar tematyczny: Specjalne potrzeby edukacyjne

Organizator: WSPE

Adresat:

przedstawiciele szkół i placówek, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele bibliotek pedagogicznych

 

Nabór: celowany

Typ szkolenia: webinarium

Cele szkolenia:

  • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, w tym z uczniami cudzoziemskimi;
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat wielokulturowości w polskiej szkole;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich.

 

Materiały: Ramowy program szkolenia.docx

 

Miejsce: Platforma ORE

Kontakt: Wioletta Jaskólska, wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

 

Dodatkowe informacje:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

 

Dostępne terminy: 22.08.2022 r.

Link do zgłoszenia: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6671