29 listopada 2022

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 21-22 listopada 2022 r. w Katowicach odbył się organizowany od 2011 roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas kongresu dyskutowano nt. m.in. o możliwościach rozwoju i wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami z tzw. małej i średniej przedsiębiorczości. W ciągu dwóch dni odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg konferencji, warsztatów i spotkań networkingowych, w których wzięli udział eksperci ze świata nauki, gospodarki i polityki.

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, wzięła udział w jednym z wydarzeń Kongresu, jakim był panel dyskusyjny pt. „EDUKACJA DLA BIZNESU. Przyszłość i rola kształcenia zawodowego w Polsce”. Do dyskusji zaproszono również prof. AWSB dr hab. Eugenię Rostańską – Profesora Katedry Pedagogiki Akademii WSB, przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia Zawodowego RIG w Katowicach, Grzegorza Sikorskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, prof. dr hab. Jana Klimka – Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Aleksandrę Wojciechowską z Instytutu Badań Edukacyjnych, a dyskusję panelową prowadziła Elżbieta Modrzewska – Kierownik Działu Rozwoju Rynku Pracy z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. W trakcie panelu poruszano następujące zagadnienia: Szkolnictwo zawodowe. Wyzwania i bariery; Najważniejsza współpraca. Czy szkolnictwo zawodowe jest bliżej biznesu?; Dobre praktyki we współdziałaniu szkół zawodowych z pracodawcami, a także wskazano projekt „Śląskie. Zawodowcy” jako przykład dobrych praktyk współpracy samorządów, przedsiębiorców oraz szkół w popularyzacji pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, zastanawiano się nad tym, czy udało się „odczarować szkolnictwo zawodowe” – co w tym zakresie udało się zrobić i jak obecnie szkolnictwo zawodowe jest postrzegane? Podkreślono także rolę branżowych centrów umiejętności, które mają być istotnym wsparciem dla szkolnictwa zawodowego.

Oprac.własne; wykorzystano zdjęcia przesłane przez moderatora panelu.