6 grudnia 2021

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej


Europejski Korpusu Solidarności został rozszerzony o nowy komponent. Już niebawem młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w operacjach pomocy humanitarnej
Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 rok. W ramach nowego finansowania młodzi ludzie będą mogli brać udział w projektach pomocy humanitarnej realizowanych poza Unią Europejską. Tym samym utworzony zostanie nowy program – Europejski Ochotniczy Korpusu Pomocy Humanitarnej.
Wolontariat w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej przeznaczony będzie dla osób w wieku 18-35 lat zarejestrowanych w bazie EKS. Projekty EOKPH realizowane będą w krajach, w których odbywają się działania i operacje pomocy humanitarnej, ale w których nie toczą się wewnętrzne ani międzynarodowe konflikty zbrojne.
Wnioski dotyczące organizacji wolontariatu i projektów solidarnościowych, w tym projektów w ramach EOKPH, zaplanowanych na 2022 rok składać można do 23 lutego. Dotyczy to zarówno organizacji, jak i grup młodych ludzi, które chciałaby ubiegać się o finansowanie prowadzonych przez siebie projektów solidarnościowych.
Więcej informacji o Europejskim Ochotniczym Korpusie Pomocy Humanitarnej można znaleźć w bazie grantów Eurodesku oraz na stronach KE.