22 września 2022

Europejski Rok Umiejętności

Europejski Rok Umiejętności

przewodnicząca Komisji Europejskie, Ursula von den Layen w orędziu o stanie Unii 14 września br. zapowiedziała, że rok 2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności. Wiele inicjatyw, nad którymi Komisja Europejska będzie pracować w nadchodzącym roku, powstało w odpowiedzi na postulaty Europejczyków sformułowane podczas paneli obywatelskich Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Ursula von der Leyen podkreślała znaczenie włączania obywateli w procesy decyzyjne w Unii Europejskiej i zapowiedziała, że działania konsultacyjne prowadzone w ramach paneli obywatelskich będą w 2023 roku kontynuowane. 

Wymienione w orędziu priorytety KE to m.in.:

  • nowe inicjatywy wspierające zdrowie psychiczne Europejczyków;
  • wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli;
  • walka z kryzysem energetycznym;
  • działania mające na celu wspieranie europejskich przedsiębiorców i wzmacnianie konkurencyjności UE na rynku globalnym;
  • zmniejszanie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych;
  • inwestycje w energię odnawialną, w szczególności w wodór;
  • ochrona przyrody i walna ze zmianami klimatu;
  • ustanowienie roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności.