30 listopada 2022

Europejski Szczyt Edukacyjny

Europejski Szczyt Edukacyjny

,,Bright Young Minds ” – pod takim hasłem odbędzie się 5. Europejski Szczyt Edukacyjny. Przedstawiciele młodzieży oraz eksperci i edukatorzy porozmawiają m.in. o Europejskim Obszarze Edukacji.  

,,Bright Young Minds ” – pod takim hasłem odbędzie się 5. Europejski Szczyt Edukacyjny.

Celem spotkania będzie debata na temat tego, jak sprawić, aby edukacja była bardziej włączająca i dostępna dla wszystkich. Tematem przewodnim będzie edukacja młodzieży.

Uczestnicy spotkania poruszą kwestie dotyczące m.in. roli, jaką edukacja może odgrywać w urzeczywistnieniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz możliwości rozszerzenia programu i objęcia nim jak największej liczby młodych Europejczyków.  

Ogólnodostępne spotkanie online odbędzie się 1 grudnia 2022 roku  i będzie trwało od godz. 9.30 do 18.00.  

Więcej informacji o wydarzeniu: https://education.ec.europa.eu/event/fifth-european-education-summit-bright-young-minds

MIEJSCE Online

KIEDY 01.12.2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ 01.12.2022 r. h 23:59