13 maja 2022

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

W tym roku odbędzie się szósta edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – inicjatywy Komisji Europejskiej skierowanej do uczniów, nauczycieli oraz podmiotów związanych z kształceniem zawodowym.

Jest to przedsięwzięcie nastawione na promocję kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Wydarzenia związane z obchodami Tygodnia będą odbywać się w dniach 16-20 maja 2022. Tym razem tematem przewodnim będzie kształcenie i szkolenie zawodowe w kontekście zielonej transformacji. Temat ten jest zgodny ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., znanym jako Europejski Zielony Ład. W ramach obchodów zostanie przyznana nagroda VET Excellence Award (18 maja).

Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.