7 czerwca 2024

Finał XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II)

5 czerwca 2024 r. w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie miał miejsce XIV finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II).

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: Region – Ludzie – Legendy i koncentrowała się wokół podań i legend stanowiących część dziedzictwa kulturowego. Podstawowym celem konkursu było pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji.

Konkurs ma złożoną formułę i przebiega trzyetapowo. W kolejnych etapach uczestnicy przygotowują sprawozdanie i prezentację z prowadzonych działań w przedszkolu/szkole w zakresie edukacji regionalnej w co najmniej dwóch ostatnich latach szkolnych, następnie wykonują pracę konkursową i  podsumowują ją w formie sprawozdania. Finał Konkursu odbywa się w Koszęcinie i przebiega w formie bezpośrednich potyczek na scenie. Tegoroczny finał składał się z dwóch części: prezentacji zespołowej zrealizowanego projektu oraz przedstawieniu etiudy słowno-ruchowej z udziałem wybranej postaci z mitologii ziemi rodzinnej. Dodatkowo punktowany był udział w grze terenowej, w której uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli okazję do wykazania się znajomością beboków, utopców i innych stworów z ludowych wierzeń.

Nagrody i dyplomy dla zwycięskich drużyn wręczyli: II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Tomasz Janikowski. Finał konkursu uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród.

Wyniki Konkursu:

 

Kategoria I – wychowankowie przedszkoli
I miejsce Przedszkole Miejskie nr 20 w Bytomiu
II miejsce Przedszkole Publiczne nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi
III miejsce Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej
IV miejsce Przedszkole nr 11 im. Rodziny Komorowskich w Żywcu
V miejsce Przedszkole nr 5 w Tychach
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych
I miejsce Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
II miejsce III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej
III miejsce Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
IV miejsce Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śl.
V miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.

 

<center>

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC