22 czerwca 2022

Fundusz Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego

• Komunikat MEiN


Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe informacje dotyczące środków z Funduszu Pomocy można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-podzialu-srodkow-finansowych-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe


Źródło informacji: Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym