10 maja 2022

Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer wzięła udział w gali finałowej w Lublinie
I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.

 

Podczas finału zorganizowanego 6 maja 2022 roku swoje mowy zaprezentowało
26 uczestników z 11 województw, w tym uczniowie z województwa śląskiego. Finaliści konkursu  prezentowali temat swojego wystąpienia. Dokonując wyboru końcowej mowy,  uwzględnili wymogi konkursu poprzez odniesienie się do postaci literackich, polskich postaci historycznych z XIX i XX wieku lub historycznych i mitycznych bohaterów starożytnej Grecji.

 

Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy
z Kuratorami Oświaty z całej Polski, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Założenia konkursu wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej.

 

 

Zdjęcia:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Łodzi