16 września 2021

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS) po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasto tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Mając na uwadze,
iż Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w ramach tegorocznego święta, Organizatorzy w sposób szczególny zamierzają zainspirować społeczeństwo do docenienia wartości

dostępnych na co dzień krajobrazów otwartych – przestrzeni przyrodniczych, rolniczych
i miejskich, pełnionych przez nie usług ekosystemowych jak również zwrócić uwag na występujące presje i zagrożenia. Podobnie jak w minionych latach, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca do podejmowania  rożnego rodzaju działań w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, np. organizacji spacerów krajobrazowych, wykładów online, konkursów  itp. Poprzez prowadzone na szeroką skale akcje o charakterze edukacyjnym, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce zwrócić uwagę społeczeństwa na wartość krajobrazu w życiu codziennym i zaaktywizować jak największa liczbę osób oraz instytucji do propagowania tejże inicjatywy Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/gdos ) i w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) na bieżąco będą aktualizowane informacje o obchodach.
W pierwszej dekadzie października br. zostanie opublikowana  również praca, która  zwycięży
w trwającym obecnie konkursie na plakat z okazji Dnia Krajobrazu. Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-kraiobrazu-2021

 

Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia o organizowanym wydarzeniu w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BfzWukz9o0WENrvb3jjtwYwYjbFGkz5KkYdrkzPnz9BUNDdIUERBSzlFTUtUU1hWU0Q3VkRFOEtDWS4u

 

Informację opracowano na podstawie pisma DZP-WO.604.30.2021 .MŻ-W z 7 września 2021 r. Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska