9 listopada 2022

II edycja Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.  Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.


Założenia konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendia:

 • I miejsce – 3 500 zł,
 • II miejsce – 2 000 zł,
 • III miejsce – 1 000 zł,
 • 4 i 5 miejsce – 750 zł.

Nagrody finansowe otrzymają także nauczyciele – opiekunowie merytoryczni laureatów konkursu.

Zgłoszenia można przesyłać do  17 stycznia 2023 r. (skan formularza zgłoszeniowego) na adres e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu do konkursu został zamieszczony w regulaminie. Uroczyste ogłoszenie listy finalistów i laureatów odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.

Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

 • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
 • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
 • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie.


Materiały do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu Historycznego Polska-Węgry – Historia Przyjaźni
 2. Wykaz literatury