3 lutego 2023

II Kongres Edukacji Klasycznej

16 listopada 2022 r w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbył  się  II Kongres Edukacji Klasycznej.

Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

W Kongresie uczestniczyli kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pozostali goście zainteresowani tematem.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił prof. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, a w tematykę Kongresu wprowadził uczestników dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dalszej części konferencji z wykładami wystąpili:

  • prof. Włodzimierz F. Dłubacz – „Edukacja klasyczna dziś? Istota, struktura i cel”
  • prof. Mikołaj Krasnodębski – „Klasyczna paideia jako integralna uprawa człowieka”
  • prof. David W. Lutz – „O edukacji klasycznej i progresywnej”
  • dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska – „Muzyka jako sztuka wyzwolona”
  • prof. Rafał Toczko – „Cui bono? O (nie)obecności łaciny w polskiej edukacji”
  • Piotr Kaznowski – „Ars longa, vita brevis. Trzy wnioski po przeprowadzeniu 4000 lekcji w edukacji klasycznej”.

Ostatnią część Kongresu wypełnił panel dyskusyjny zatytułowany „Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesności”, w którym udział wzięli: Radosław Brzózka, prof. Mieczysław Ryba, prof. Mirosław Lenart, prof. Paweł Skrzydlewski.

Na platformie YouTube dostępna jest relacja filmowa z tego wydarzenia w wersji polskojęzycznej: https://youtube.com/playlist?list=PLwhl-IgRGLcpt0bONGsHMoIcgzXmUc34O (13 filmów) i anglojęzycznej: https://youtube.com/playlist?list=PLwhl-IgRGLcrY0LZRR8t9KGxsmV8BX1Ib (12 filmów).

 Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami.