18 października 2021

Indywidualna wymiana młodzieży w PNWM #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. UWAGA: od teraz w programie może wziąć udział do trzech (w miejsce dwóch) osób: gospodarz i maksymalnie dwoje gości – zgodnie z maksymą „We dwoje raźniej!”.

Jakie dofinansowanie oferuje PNWM?

 • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
 •  kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 60 złotych na 1 dzień pobytu oraz dodatek na czas pandemii 15 złoty/dzień;
 • dofinansowanie do kosztów testu na obecność koronawirusa.

Jakie są warunki udziału?

 • w spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osobygospodarz i maksymalnie dwoje gości w wieku od 18 do 26 lat;
 • pobyt trwa od 4 do 14 dni;
 • uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;
 • jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;
 • gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;
 • gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM;
 • zachęcamy do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania;
 • w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

Jak otrzymać dofinansowanie?

 • gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (do pobrania w prawej kolumnie), podpisują i odsyłają mailowo jako skan lub pocztą do biura PNWM: do Warszawy, jeśli poznali się na projekcie szkolnym lub do Poczdamu, jeśli projekt organizował np. dom kultury, klub sportowy, stowarzyszenie czy fundacja;
 • ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;
 • każdy gość otrzymuje dotację przelewem w złotówkach, po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM oryginalnych biletów do/z Niemiec oraz wspólnego sprawozdania (formularz do pobrania w prawej kolumnie).

Szczegółowe informacje na stronie PNWM: https://pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy-2amongmillions/ .