30 czerwca 2022

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca danych dostępowych niezbędnych do obsługi systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego


Ministerstwo Edukacji i Nauki na prośbę Ministerstwa Infrastruktury informuje, że szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie kierowca mechanik lub technik transportu drogowego, w celu uzyskania danych dostępowych do systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego, powinny bezpośrednio wystąpić do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.


Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.