29 lipca 2022

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w woj. śląskim – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


W związku z zakończeniem postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie śląskim:

1 sierpnia br. szkoły, które posiadają wolne miejsca, rozpoczną rekrutację uzupełniająca do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

W załączniku zamieszczamy wykaz szkół, które nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej i posiadają wolne miejsca w klasach pierwszych na rok szkolny 2022/2023.