5 stycznia 2022

Konferencja online programu Erasmus+ Sport


21 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja dotycząca możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+ Sport. Program wydarzenia obejmował:

  • debatę nt. edukacji opartej na uniwersalnych wartościach sportu oraz sportu w perspektywie nowej edycji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
  • prezentację priorytetów dla projektów programu Erasmus+ i Erasmus+ Sport
  • pięć sesji tematycznych dotyczących różnych aspektów sportu i aktywności fizycznej wraz z możliwościami realizacji działań w poszczególnych obszarach w ramach programu Erasmus+ Sport – z przykładami dobrych praktyk.

Konferencję można obejrzeć na kanale YT Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji: