12 czerwca 2017

Konferencja: Przygotowanie do podjęcia pracy w Austrii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa

Zaproszenie na konferencję w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Przygotowanie do podjęcia pracy w Austrii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, organizowaną 21 czerwca 2017 r. w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki wraz z Ambasadą Republiki Austrii zaprasza dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i doradców zawodowych na konferencję w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Celem szkolenia jest przekazanie przedstawicielom szkół, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego informacji, które będą miały wpływ na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa osób, które wybierają się  za granicę w poszukiwaniu pracy – min. absolwentów szkół i uczniów, decydujących się na pracę sezonową za granicą.

Konferencja zostanie zorganizowana 21 czerwca 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25 w godz. 11.00-14.00.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 19 czerwca br. za pośrednictwem platformy SOK lub na adres: j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl