23 listopada 2022

Konferencja warsztatowa eTwinning – Edukacja informatyczna w szkołach europejskich

Konferencja warsztatowa eTwinning – Edukacja informatyczna w szkołach europejskich

Krajowe Biuro eTwinning i Polskie Biuro Eurydice zaprasza na bezpłatną konferencję warsztatową dla nauczycieli zainteresowanych tematem nowoczesnej i efektywnej edukacji informatycznej. Wydarzenie w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).
Termin: 16 grudnia 2022 r., Warszawa

 • Osobom, które wezmą udział w wydarzeniu stacjonarnie, organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z interaktywnych warsztatów w podziale na grupy (wg poziomu edukacyjnego) oraz wyżywienie podczas szkolenia wyszczególnione w programie konferencji. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy pokrywają z własnych środków.
  Limit miejsc stacjonarnych na wydarzeniu wynosi 60.
 • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w formule online, będą mogły skorzystać ze wszystkich sesji wyszczególnionych w programie.
  Liczba miejsc dla uczestników online wynosi 500

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Wydawane są bezpłatnie osobom, które będą uczestniczyć w całości wydarzenia.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia: Program konferencji 

Na stronie znajdziecie Państwo takżelistę ekspertów prowadzących wykłady i prezentacje.

Warunki udziału w szkoleniu (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI):

 1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning.
  Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany – przypominamy, że rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login, a następnie użytkownik zakłada konto na platformieESEPi dodaje do konta placówkę, w której obecnie jest zatrudniony.
 2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel zajęć komputerowych lub informatyki, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Ważne:

 • Tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego udziału. Uczestnicy potrzebować będą laptopów z dostępem do Internetu – uczestnicy stacjonarni powinni mieć możliwość swobodnego połączenia się z hotelową siecią Wi-Fi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 06.12.2022 r. o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

formularz zgłoszeniowy