11 grudnia 2017

Konferencja Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca

8 grudnia 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona upowszechnianiu idei edukacji włączającej.


Konferencję otworzył wicekurator oświaty, Dariusz Domański, który podkreślał, jak wielkie korzyści dla wszystkich uczniów ma taki model kształcenia. Temat rozwinęła w wykładzie dr hab. prof. UP Katarzyna Parys, wskazując na największe wartości edukacji włączającej.

Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się ze zmianami w prawie oświatowym dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo wartościowe były prezentacje dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej realizowane w Przedszkolu nr 48 w Zabrzu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy oraz Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku.