28 czerwca 2024

Konkurs #BeInclusive Awards 2024


Od 2017 r. nagrody w konkursie #BeInclusive awards UE w dziedzinie sportu są wyrazem uznania dla osiągnięć organizacji sportowych i interesariuszy promujących włączenie społeczne poprzez sport. Konkurs skupia się  w szczególności na działaniach dotyczących grup o mniejszych szansach i znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, osób niepełnosprawnych, migrantów i uchodźców, mniejszości etnicznych itp. uwzględnia również kwestie równości płci.

Inicjatywa #BeInclusive UE w dziedzinie sportu daje możliwość podkreślenia znaczącego wkładu sportu w tworzenie Unii opartej na sprawiedliwości i wartościach.

Konkurs wyróżnia wzorcowe inicjatywy w dziedzinie sportu i promuje  osiągnięcia organizacji oddolnych we wspieraniu włączenia społecznego poprzez łączenie sportu, uczestnictwa, rozwoju umiejętności i działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Nagrody #BeIclusive 2024 będą przyznawane w trzech kategoriach:

#BeInclusive Nagroda Sportowa Przełamywanie Barier

Nagradzane są projekty sportowe, które promują integrację, dialog i tolerancję, podkreślają korzyści płynące ze wzajemnego zrozumienia i pokonywania przeszkód w uczestnictwie. W tej kategorii nagradzane są inicjatywy, które odpowiadają na wyzwania społeczne i wspierają grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie, jak mniejszości etniczne, osoby z niepełnosprawnościami, lub młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji.

#BeInclusive Nagroda za promowanie równości płci w sporcie

Nagradzane są projekty promujące wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt oraz ich udział w sporcie. W tej kategorii honorowane są wzorcowe działania, które sprawiają, że równość płci staje się rzeczywistością, są inspirującym przykładem.

Nagroda #BeInclusive Sport dla Pokoju

Nagradzane są projekty wykorzystujące sport jako narzędzie promowania pokoju i wartości europejskich. Kategoria ta dotyczy w szczególności inicjatyw promujących integrację uchodźców, np. w kontekście wojny w Ukrainie.

W każdej kategorii zostaną wyłonieni zwycięzca i finaliści (którzy zajmą 2 i 3 miejsce). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zaprezentowane podczas ceremonii wręczenia nagród.

Zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na portalu Komisji Europejskiej poświęconym funduszom i przetargom UE.