14 października 2021

Konkurs Chemiczny dla Uczniów Szkół Średnich

Komitet organizacyjny Konkursu Chemicznego zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w kolejnej – dwudziestej szóstej edycji Konkursu Chemicznego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z nauczycielami chemii, który odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022.


Terminy Konkursu: I etap (szkolny) – do 21 listopada 2021 r.

II etap – 4 grudnia 2021 r.; godz. 11:00

etap finałowy – 26 lutego 2022 r.

Na zgłoszenia uczniów czekamy do dnia 21 listopada 2021 r.

Zgłoszenia uczniów, którzy przeszli do II etapu (po eliminacjach wewnętrznych) szkoła przesyła bezpośrednio na adres elektroniczny: konkurs@amu.edu.pl do dnia 21 listopada 2021 r. (włącznie), wykorzystując formularz zamieszczony na stronach internetowych Konkursu.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą akceptowane.

Organizatorzy proszą o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym także na stronie internetowej Konkursu. Do zgłoszeń prosimy dołączyć nr telefonu komórkowego do nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt z Komitetem Organizacyjnym. Wypełnione zgłoszenie, zapisane jako plik .doc, docx lub .rtf (wersja Microsoft Word) prosimy przesłać na podany poniżej adres email. Prosimy nie zmieniać sposobu formatowania tabeli oraz o wypełnienie wszystkich rubryk (prosimy nie łączyć komórek tabeli, nie stosować skrótów: j.w., -„-, itp.).

Ponadto pragniemy Państwa poinformować, iż po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, powracamy w nowej formie: Konkurs ponownie staje się zawodami ogólnokrajowymi. Zapraszamy zatem szkoły z całej Polski do czynnego uczestnictwa w Konkursie Chemicznym UAM dla uczniów szkół średnich.

Ze względu na wciąż trwającą pandemię wirusa SARS-CoV-2, w regulaminie Konkursu wprowadzone zostały drobne zmiany nakładające na uczestników dodatkowe obowiązki wynikające z regulacji sanitarnych.

Szczegóły Konkursu oraz informacje dotyczące edycji 2021/2022 znajdują się w regulaminie oraz na stronie internetowej Konkursu https://chemia.amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/konkurs-chemiczny . Znajdą tam Państwo również pozostałe dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

W razie pytań, bądź wątpliwości dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu należy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym poprzez e-mail: konkurs@amu.edu.pl lub telefonicznie na nr 61 829 17 08

Załączniki:

XXVI-Informacja2021.pdf

XXVI-Regulamin2021.pdf

XXVI-formularz2021.doc

XXVI-Osw_Covid.pdf

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Organizatora