26 maja 2022

konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja 

Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe FRSE zaprasza do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto. Konkurs realizowany jest pod hasłem Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”. 

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie. 

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne zużyciem wybranych zdjęć. 

W tym roku do udziału zapraszamy Beneficjentów realizujących projekty PO WER Kształcenie zawodowe w konkursach wniosków 2017-2020. 

Termin przesyłaniazgłoszeń od 4 maja do 30 września 2022 r. 

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody: vouchery na za zakup sprzętu elektronicznego oraz pakiety rzeczowe. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/ . 

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!