23 lutego 2024

Konkurs historyczny „Generacja „Z” opowiada historię – Bądź jak Ulmowie!”

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zaprasza do udziału w konkursie historycznym „Generacja „Z” opowiada historię – Bądź jak Ulmowie!”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem konkursu jest bohaterska postawa ludności polskiej wobec eksterminacyjnej polityki III Rzeszy.

Celem Konkursu jest:

  • promowanie najnowszej historii Polski wśród młodzieży, w szczególności zagadnień dotyczących życia codziennego społeczeństwa polskiego w czasach niemieckiej okupacji w latach 1939 – 1945,
  • promowanie postaw i wartości zgodnych z ideą Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
  • podniesienie świadomości historycznej młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia wśród młodzieży oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami przekazu informacji w celach edukacyjnych,
  • rozwijanie odpowiedzialności wynikającej z pracy w grupie.

Udział w Konkursie medialno-edukacyjnym „Generacja „Z” opowiada historię – Bądź jak Ulmowie!” polega na uczestnictwie w dwóch modułach edukacyjnych oraz trzecim module projektowym, polegającym na stworzeniu projektu filmowej rolki (reel), opowiadającej o historii rodziny Ulmów lub innego przypadku i ich postawy względem bliźniego w czasie II wojny światowej.

Praca konkursowa (rolka 120 trwająca do 120 sekund) powinna byś poświęcona rodzinie Ulmów, bądź innemu przypadkowi bohaterskiej postawy Polaków ratujących życie ludziom pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła w postaci nadesłania formularza zgłoszeniowego do konkursu „Generacja „Z” opowiada historię – Bądź jak Ulmowie!”. Formularz będzie dostępny po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Organizatora: Adam Lichota (tel. 664 781 198), Harald Kajzer (tel. 602 150 261).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przez organizatora od 26 lutego 2024 roku.

Termin rozpoczęcia konkursu 22 marca 2024 roku.

Prace nadsyłać należy do dnia 12 kwietnia 2024 roku.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem konkursu na stronie internetowej www.zstnr2.pop.pl .

Osoby do kontaktu: Adam Lichota, tel. 664 781 198, Harald Kajzer, tel. 602 150 261.

Źródło: Informacja przekazana przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie