17 czerwca 2024

Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej chcąc upowszechnić wiedzę na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych, ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z papieru lub z tkanin.

Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez Jury konkursowe odbędzie się w terminie 15 lipca – 31 sierpnia 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 września 2024 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz indywidualne wartościowe nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną także wystawione na wystawie oraz opublikowane na stronie organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie https://edukacjabiograficzna.pl/index.php/category/dzialania/konkursy/

załącznik nr 1, karta zgłoszenia Moja rodzina 

załącznik nr 2, ogłoszenie konkursu Moja rodzina

załącznik nr 3, regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Moja rodzina

załącznik nr 4, klauzula informacyjna Moja rodzina