9 sierpnia 2022

Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Rusza kolejna edycja konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie UE odpowiedzialne są Czechy, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2022 r.

Tegoroczna edycja konkursu ECPA koncentruje się na temacie pracy ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa. Celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej identyfikacji ofiar przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych), zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji oraz zwiększania motywacji do zgłaszania przestępstw. W ocenie Prezydencji można to osiągnąć m.in. poprzez poprawę umiejętności komunikacyjnych organów ścigania czy zwiększenie zaufania w pracy z ofiarami, wykorzystanie nowych metodologii identyfikacji ofiar i pracy z ofiarami szczególnie wrażliwymi, a także poprzez podnoszenie świadomości prawnej grup ryzyka (np. seniorów) etc.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród
po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej w dniach 8-9 grudnia bieżącego roku.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2022 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: lukasz.olszewski@mswia.gov.pl.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem projektu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie internetowej Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) pod linkami: https://eucpn.org/event/ecpa-bpc-2022 oraz https://eucpn.org/document/european-crime-prevention-award-2022-documents.

Materiały

Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”
ECPA​_2022​_regulamin.doc 0.05MB
Formularz zgłoszeniowy (European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I)
EUCPN​_formularz​_zgloszeniowy.DOCX 0.03MB
Arkusz oceny projektu
EUCPN​_arkusz​_oceny.DOC 0.06MB
Robocze tłumaczenie na j. polski komunikatu Prezydencji
EUCPN​_tlumaczenie​_robocze.DOC 0.03MB
Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz prezentowania projektów (Rules and procedures for awarding and presenting the European Crime Prevention Award) w języku angielskim.
EUCPN​_regulamin​_w​_wersji​_angielskiej.pdf 0.15MB