27 kwietnia 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24.05.2020


Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w znowelizowanym 24 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.


Akty prawne dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19   >>