3 marca 2021

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Zespołem Badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Uwarunkowania, potencjał
i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji”. Podczas konferencji przedstawione i omówione zostaną opinie ok. 10 tysięcy nauczycieli woj. kujawsko-pomorskiego nt. uwarunkowań, potencjału, jakości i możliwości wykorzystania zdalnego nauczania.

Konferencję Honorowym Patronatem objęli Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. e-KONFERENCJA transmitowana będzie na żywo w serwisie internetowym YouTube 10 marca 2021 roku, w godz. 15.00-17.00.

Link do wydarzenia: https://edu.documaster.pl/e-konferencja-10-03-2021

 

Agenda konferencji

Otwarcie konferencji – godz. 15.00

 • dr hab. inż. Marek Adamski – JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Referaty

 • Uwarunkowania zdalnego nauczania w szkołach i placówkach oświatowych – dr inż. Małgorzata
  Zajdel, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Potencjał i determinanty zdalnego nauczania – dr Paweł Modrzyński, Uniwersytet Technologiczno
  -Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Perspektywy potencjalnych możliwości wykorzystania nauczania zdalnego – dr inż. Małgorzata
  Michalcewicz-Kaniowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dyskusja nt. przedstawionych wyników badań

Referat

 • „W stronę zręczności cyfrowej, czyli jak nie wylać e-learningowego dziecka z kąpielą”
  – dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, NATO DEEP eAcademy Director

 

Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji -ok. godz. 17.00
Anna Borysiak, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy