24 listopada 2021

Kursy tygodniowe online eTwinning – nabór na grudzień 2021 r.

Krajowe Biuro Programu eTwinning uruchamia kolejną edycję kursów internetowych.  W ofercie dostępnych jest ponad 100 bezpłatnych szkoleń online, dotyczących różnorodnych narzędzi niezwykle przydatnych w realizacji projektów eTwinning, a także codziennej pracy nauczyciela (zarówno tej zdalnej, jak i stacjonarnej).


Dlaczego warto wziąć udział w kursach:

  • nauczyciel dostosowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

W ofercie kursów online na grudzień pojawiły się nowe tematy:

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe .