15 grudnia 2021

Międzynarodowe seminarium eTwinning Bien-être à l’école

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Bien-être à l’école. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie online (MS Teams/Webex) w dniach 21, 24, 28 stycznia i 1 lutego 2022 r. (godz. 16:30 – 18:30). Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning z Francji.

Seminarium adresowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11 – 18 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku francuskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 10 stycznia 2022 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning Live);
  • pracujących z uczniami w wieku 11-18 lat;
  • komunikujących się w języku francuskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa dnia 10 stycznia 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Link do rekrutacji: https://etwinning.pl/bien-etre-a-lecole/ .