29 listopada 2022

Międzynarodowe Seminarium eTwinning Online ESEP, a new window for teacher’s collaboration

Międzynarodowe Seminarium eTwinning Online ESEP, a new window for teacher’s collaboration

Wydarzenie skierowane do nauczycieli początkujących w programie eTwinning zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów do realizacji projektu eTwinning

Termin: 8 – 10 grudnia 2022 r.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Albańskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas wydarzenia powstaną nowe proejkty eTwinning.

Do  30 listopada 2022 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Początkujących w programie eTwinning (posiadający konto w programie eTwinning, na platformie ESEP),
  • Komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2022 r. (godz. 12:00). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu

Formularz zgłoszeniowy