19 września 2023

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Vielfalt statt Einfalt

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Vielfalt statt Einfalt

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli j. niemieckiego pracujących z uczniami w wieku 11-16 lat, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów eTwinning.

Magdeburg, Niemcy: 9-11 listopada 2023 r.

Wydarzenie będzie prowadzone w języku niemieckim. Organizatorzy (Niemieckie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole realizującej obowiązującą podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel j. niemieckiego pracujący z uczniami w wieku 11-16 lat.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium.
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Gotowość do rozpoczęcia projektu.
 4. Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium międzynarodowe (online/offline).

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

 • Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane. Na ich podstawie będą zatwierdzane zgłoszenia na dane wydarzenie. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie uczestnika – patrz: Zasady udziału w spotkaniach eTwinning.
 • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Krajowe Biuro Programu eTwinning przyjmuje zgłoszenia do 25.09.2023 r. W przypadku dużej ilości chętnych nabór może zakończyć się wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning