13 września 2021

Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning – Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care organizowane w formule online przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 29 września – 1 października 2021 r.  w godz. 15:00 – 18:30 na platformie MS Teams. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.


Do 19 września 2021r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning;
  • pracujących w przedszkolach;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa dnia 19 września 2021 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Link do rejestracji na seminarium: https://etwinning.pl/media-literacy-education-in-early-childhood-education-and-care/ .