16 listopada 2021

Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego


Szanowni Państwo Nauczyciele,
zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania znajdują się w karcie informacyjnej nr 17 dostępnej na stronie bip.kuratorium.katowice.pl w zakładce załatwianie spraw/karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw.
Na stronie urzędu zamieszczony jest również wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych (zakładka szkoły i organy prowadzące/doradztwo metodyczne).