15 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.


Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do 20 września (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.
W najbliższym czasie zostanie zamieszczona informacja dot. składania wniosków przez organy prowadzące.

Szczegółowe informacje, treść rozporządzenia oraz wzory wniosków na stronie :

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)