21 kwietnia 2020

„Narodziny Solidarności – Sierpień 80”- konkurs dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego
do udziału w konkursie „Narodziny Solidarności – Sierpień 80”. Zasady zgłaszania udziału
w konkursie określa regulamin konkursu.  Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 692 017 605 lub e-mail: joannapaciecha@gmail.com

 

Załączniki

Regulamin konkursu NARODZINY SOLIDARNOŚCI
Data: 2020-04-21, rozmiar: 4 MB