27 września 2021

Od 27 września wznowiony nabór wniosków do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Od  poniedziałku, 27 września br. zostaje wznowiony i przedłużony nabór wniosków do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru zostało przeznaczone 9,85 mln zł. Łącznie na program „Poznaj Polskę” w 2021 roku zostanie wydatkowana kwota blisko 25 mln zł.

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz inne szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske oraz w komunikatach w BIP https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty.

Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Informujemy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania wycieczek (informacja w BIP pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske) zobowiązani są przesłać do MEiN umowę lub porozumienie – w terminie do 30 dni od dnia przekazania w BIP informacji o środkach przyznanych w ramach przedsięwzięcia.

Adres do korespondencji:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Programów Naukowych i Inwestycji
Ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Kwalifikowalność kosztów zadania rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy pomiędzy wnioskodawcą a ministrem.