1 lipca 2022

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego dla obywateli Ukrainy i Polski

Uniwersytet Śląski przygotował dla młodych obywateli Ukrainy, a także polskich absolwentów szkół ponadpodstawowych propozycję studiów, które zapewnią narzędzia niezbędne do przyszłej pracy i współpracy polsko-ukraińskiej.

Filologia Rosyjska na Uniwersytecie Śląskim otworzyła nową specjalność w roku akademickim 2022/2023 dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze współpracą z Ukrainą: JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

 

W związku z tym UŚ proponuje intensywną naukę JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO od podstaw i dla osób ze znajomością języka.

Nacisk na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie w zakresie tłumaczenia w ramach języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

Po ukończeniu specjalności absolwent:

➢ posiada bardzo dobrą znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego w mowie i w piśmie;

➢ posiada bardzo dobrą orientację w literaturach i kulturach wschodniosłowiańskich;

➢ zna różne techniki przekładu pisemnego i ustnego;

zna słownictwo specjalistyczne z zakresu ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, prawa, sądownictwa, medycyny, współpracy międzynarodowej;

potrafi tłumaczyć akty prawne, umowy, formularze, świadectwa, dyplomy, oferty handlowe, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi.

Szczegółowe informacje:

Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3
Ulotka 4
Ulotka 5